Kimya – Test toplusu 2018 Azərbaycan bölməsi

card image

Kimyanın ilk anlayışları (Test toplusu – 2018)
387 test tapşırığı
Mövzular: 1) Maddələr. Xassələri. Təsnifatı. Qarışıqlar və onların ayrılması; 2) Valentlik. Kimyəvi formulların tərtibi; 3) Kimyəvi formullar üzrə hesablamalar; 4) Fiziki və kimyəvi hadisələr. Kimyəvi tənliklər; 5) Kimyəvi tənliklər üzrə hesablamalar

card image

Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu (Test toplusu – 2018)
290 test tapşırığı
Mövzular: 1) Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu; 2) Qazların sıxlığı. Nisbi sıxlıq. Qaz qarışıqlarına aid hesablamalar; 3) Kimyəvi formullar üzrə hesablamalar; 4) Kimyəvi tənliklər üzrə hesablamalar

card image

Dövri qanun və dövri sistem. Atomun quruluşu (Test toplusu – 2018)
349 test tapşırığı
Mövzular: 1) Dövri qanun və dövri sistem; 2) Atomun tərkibi; 3) Atomun elektron quruluşu; 4) Atomun quruluşuna aid hesablamalar