Hörmətli istifadəçilər! otk.az portalından imtahan suallarını, elektron vəsaitləri skrinşot edərək, istənilən yolla word, pdf formata salmaq və ya sosial şəbəkələrdə, Youtube kanallarında paylaşmaq qadağandır. Portalda olan materiallar Dövlət İmtahan Mərkəzinə, "Abituriyent" jurnalına və otk.az portalına məxsusdur. Xahiş edirik müəlliflərin əməyinə hörmətlə yanaşasınız. Müəlliflik hüquqları qorunur.
MƏLUMAT! Buraxılış imtahanlarına yazıldığınız zaman imtahan zamanı verəcəyiniz xarici dili seçirsiniz, digər iki fənn ana dili və riyaziyyat avtomatik qoşulur və imtahanda 3 fəndən istifadə edirsiniz!

card image

IX sinif Buraxılış 2024 (№1)

card image

XI sinif Buraxılış 2024, qəbul imtahanı I mərhələ, №1

card image

IX sinif Buraxılış 2024, №1 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

card image

XI sinif Buraxılış 2024, №1 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

card image

IX sinif Buraxılış 2024 (№2)

card image

XI sinif Buraxılış 2024, qəbul imtahanı I mərhələ, №2

card image

IX sinif Buraxılış 2024, №2 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

card image

XI sinif Buraxılış 2024, №2 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

card image

IX sinif Buraxılış 2024 (№3)

card image

XI sinif Buraxılış 2024, qəbul imtahanı I mərhələ, №3

card image

IX sinif Buraxılış 2024 (№4)

card image

XI sinif Buraxılış 2024, qəbul imtahanı I mərhələ, №4

card image

IX sinif Buraxılış 2024, №4 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

card image

XI sinif Buraxılış 2024, №4 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

card image

IX sinif Buraxılış 2023 (№1)

card image

XI sinif Buraxılış 2023, qəbul imtahanı I mərhələ, №1

card image

IX sinif Buraxılış 2023, №1 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

card image

XI sinif Buraxılış 2023, №1 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

card image

IX sinif Buraxılış 2023 (№2)

card image

XI sinif Buraxılış 2023, qəbul imtahanı I mərhələ, №2

card image

IX sinif Buraxılış 2023, №2 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

card image

XI sinif Buraxılış 2023, №2 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

card image

IX sinif Buraxılış 2022 (№1)

card image

XI sinif Buraxılış 2022, qəbul imtahanı I mərhələ, №1

card image

IX sinif Buraxılış 2022, №1 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

card image

XI sinif Buraxılış 2022, №1 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

card image

IX sinif Buraxılış 2022 (№2)

card image

XI sinif Buraxılış 2022, qəbul imtahanı I mərhələ, №2

card image

IX sinif Buraxılış 2022, №2 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

card image

XI sinif Buraxılış 2022, №2 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

card image

IX sinif Buraxılış 2022 (№3)

card image

XI sinif Buraxılış 2022, qəbul imtahanı I mərhələ, №3

card image

IX sinif Buraxılış 2022, №3 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

card image

XI sinif Buraxılış 2022, №3 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

card image

IX sinif Buraxılış 2021 (№1)

card image

XI sinif Buraxılış 2021, qəbul imtahanı I mərhələ, №1

card image

IX sinif Buraxılış 2021 (№2)

card image

XI sinif Buraxılış 2021, qəbul imtahanı I mərhələ, №2

card image

IX sinif Buraxılış 2021 (№3)

card image

XI sinif Buraxılış 2021, qəbul imtahanı I mərhələ, №3

card image

IX sinif Buraxılış 2020 (№1) (I və II mərhələ)

card image

XI sinif Buraxılış 2020, qəbul imtahanı I mərhələ, №1

card image

IX sinif Buraxılış 2020 (№2) (I və II mərhələ)

card image

XI sinif Buraxılış 2020, qəbul imtahanı I mərhələ, №2

card image

IX sinif Buraxılış 2020 №2 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

card image

XI sinif Buraxılış 2020, qəbul imtahanı I mərhələ, №2 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

card image

XI sinif Buraxılış 2020, qəbul imtahanı I mərhələ, №3

card image

IX sinif Buraxılış 2019 (№1) (I və II mərhələ)

card image

XI sinif Buraxılış 2019, qəbul imtahanı I mərhələ, №1

card image

XI sinif Buraxılış 2019, qəbul imtahanı I mərhələ, №2

card image

XI sinif Buraxılış 2019, qəbul imtahanı I mərhələ, №2 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

card image

XI sinif Buraxılış 2019, qəbul imtahanı I mərhələ, №3