MƏLUMAT! Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə sertifikatın verilməsi üçün inzibati vəzifələrin növləri, qrupları, altqrupları, təsnifatları, adları, vəzifələrin aid olduğu dövlət orqanları və vəzifə altqrupları üzrə keçid balları haqqında məlumat almaq üçün linkə daxil olun.

card image

İnzibati rəhbər (idarəetmə) vəzifələr - №1 (AA)

card image

İnzibati rəhbər (idarəetmə) vəzifələr - №1 (AB)

card image

İnzibati rəhbər (idarəetmə) vəzifələr - №1 (AC)

card image

İnzibati icraçı vəzifələr - №1 (BA)

card image

İnzibati icraçı vəzifələr - №1 (BB)