card image

Müalicə işi, pediatriya (№4) (2-ci mərhələ)

card image

Stomatologiya (№4) (2-ci mərhələ)

card image

Tibbi profilaktika (№4) (2-ci mərhələ)