card image

Müalicə işi, pediatriya (№3) (2-ci mərhələ)

card image

Stomatologiya (№3) (2-ci mərhələ)

card image

Tibbi profilaktika (№3) (2-ci mərhələ)