Coğrafiya – Test toplusu 2018 Azərbaycan bölməsi

card image

Coğrafiya elminin inkişaf mərhələləri. Məhəllin planı. Coğrafi xəritə (Test toplusu – 2018)
275 test tapşırığı
Mövzular: 1) Coğrafiya elminin inkişaf mərhələləri; 2) Məhəllin planı; 3) Miqyas; 4) Coğrafi xəritə və Qlobus

card image

Yerin illik və sutkalıq hərəkəti (Test toplusu – 2018)
254 test tapşırığı
Mövzular: 1) Yerin Günəş ətrafında hərəkəti və onun nəticələri; 2) Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması; 3) Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti.Saat qurşaqları