Tarix – Test toplusu 2018 Azərbaycan bölməsi

card image

Azərbaycan ərazisində ibtidai icma cəmiyyəti (Test toplusu – 2018)
138 test tapşırığı
Mövzular: 1) Paleolit, Mezolit, Neolit və Eneolit; 2) Tunc və Dəmir dövrü; 3) Tayfa ittifaqları

card image

Qədim Şərq (Test toplusu – 2018)
92 test tapşırığı
Mövzular: 1) Qədim Misir; 2) İkiçayarası; 3) Qədim Çin Böyük Hun Dövləti; 4) Hindistan

card image

Azərbaycan ərazisində dövlət qurumlarının yaranması. Qədim dövlətlər (Test toplusu – 2018)
233 test tapşırığı
Mövzular: 1) Tayfa ittifaqları Manna və İskit padşahlığı; 2) Atropatena; 3) Albaniya