card image

I Qrup - (2019-cu il, Riyaziyyat, Fizika, Kimya)

card image

II Qrup - (2019-cu il, Riyaziyyat, Coğrafiya, Tarix)

card image

III Qrup - (2019-cu il, Ana dili, Tarix, Ədəbiyyat)

card image

IV Qrup - (2019-cu il, Biologiya, Kimya, Fizika)